Neerslachtig

                      Depressieve gevoelens?

Neerslachtigheid

Je voelt je lusteloos. Er zijn nog maar weinig dingen waar je van geniet. Je bent vaak somber en je vindt het leven zwaar. Je hebt niet de energie om hier zelf iets aan te veranderen. En toch wil je graag van deze donkere gevoelens af.

Omdat ieder mens en iedere depressie weer anders is, ga ik samen met jou op zoek naar wat voor jou het beste werkt. Soms is dat vooral praten: laat de sombere gevoelens er maar uit.

Veel mensen gaan zich beter voelen door relaxatieoefeningen of het vergroten van zelfinzicht. Ik ga uit van jou als mens met al jouw kwaliteiten en vaardigheden.

ieder heeft zijn tempo om terug zelf richting te kunnen geven aan zijn/haar leven, en zijn/haar innerlijke kracht terug te ervaren.

Laat mij jou helpen om te kijken welke richting en tempo jij nodig hebt.

Het accent bij oplossingsgerichte therapie zijn niet de problemen maar de oplossingen.

Neem gerust contact op en laat mij u begeleiden.