Speltherapie voor kind/jongere/gezin

                    ‘De Focus’     Opvoeding

Speltherapie De Focus’ ( kind vanaf 6 j. of jongere tot 17 j.)
Individuele psychotherapie ( kind of jongere)
Gezinstherapie (ouders met kind/ jongere)

 

 

Welke zorgen?
– hechtingsproblematiek
– Faalangst, onzekerheid,
– sociale zorgen,
– verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en trauma (seksueel misbruik, verlies, rouw, echtscheiding, ongeval, …)
– laag zelfbeeld
– identiteitsproblemen
– negatief gedrag
– pesten of gepest worden
– eenzaamheid
– verstoorde ouder-kind relaties (in eigen gezin, nieuw samengesteld gezin, pleeg- of adoptiegezin)
– problemen in de omgang met andere kinderen of jongeren, gedragsproblemen, …
-…

Kinderen: volwassenen hebben geleerd om te praten over hun problemen. Bij kinderen ligt dit anders. Via spel tonen zij wat hen bezighoudt. Bij spel hoort speelgoed. Door mee te spelen, actief zijn en te observeren communiceer ik met uw kind. Via spel krijgt het kind een kanaal om zijn/haar emoties te uiten. Het doel hierbij is ondersteunend te werken en een nieuw positief verhaal te schrijven. 

Jongeren zijn soms zoekend naar wie ze zijn, naar wie die andere is. Emoties kunnen soms heel hevig zijn.  Samen gaan we op zoek naar wat de jongere bezighoudt. Wat haar/zijn gedachten zijn. Wat haar/zijn mogelijkheden zijn? Wat heeft hij/zij nodig? Wat verlangt hij/zij? Komen tot zelfsturing en wat haalbaar is.
We leggen het accent niet op de zorgen maar kijken welke vaardigheid de jongere nodig heeft om vooruit te geraken?

Ouderbegeleiding: Ouders hebben steeds goeie bedoelingen maar zelfs vanuit die goeie bedoelingen toch niet tot de juiste ingrediënten. Soms lukt het niet om: grenzen te stellen, gehoor te krijgen bij uw kind, hen te laten door doen ‘s morgens, hen te laten eten,…. Ouders spreken over hun ervaringen, hun perceptie. Mogelijkheden van ouder en kind worden bekeken en afgestemd. 

Verloop therapie?

Intake:
Samen met de ouders, opvoeder, of andere overleggen we hoe de context van het kind of de jongere eruit ziet.
Of komt de jongere zelf om de context te vertellen.
We kijken hoe het kind/de jongere functioneert momenteel. Waar de zorgen zich situeren. Wat goed loopt en waar het moeilijk gaat.

Beleving van het kind/de jongere:
Samen met het kind/ de jongere kijken we via spel wat ze beleven op dat moment. In het spel komen kinderen/jongeren ongedwongen tot wat hen innerlijk bezighoudt. De beleving voor het kind/de jongere is heel zacht en aangenaam. = belevingsonderzoek. Binnen de praktijk is allerlei speelgoed voor handen. Daar kan het kind mee aan de slag.

                      

Oudergesprek:
Na het belevingsonderzoek is er een oudergesprek zonder het kind. Of een gesprek met de jongere. Tijdens het belevingsonderzoek wordt dit overlegd met het kind/ de jongere.

Speltherapie:   
Na het belevingsonderzoek wordt duidelijk waar de zorgen zich situeren. Welke vaardigheid het kind/ de jongere nodig heeft om tot heling te komen.
Wekelijks of tweewekelijks spreken we af met het kind/de jongere om samen te oefenen. Ongedwongen en heel aangenaam. Vertrekkend vanuit de vaardigheden. Wat kan het kind/de jongere nog niet? Hoe gaan we dat oefenen.

Hoe?
Kids’ Skills en Mission Possible zijn oplossingsgerichte methoden waarmee kinderen en jongeren geholpen worden om hun eigen problemen op te lossen door vaardigheden aan te leren. De speltherapeut biedt hen de mogelijkheid zelf expert te worden en zo de regie in eigen hand te nemen én te houden. Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en zelfsturing.

voor het kind en voor de jongere

Samenwerking:
Indien men wenst, wordt er ook samen overlegt met scholen, externen en andere.

mail gerust: speltherapie.defocus@gmail.com