Speltherapie voor kind/jongere/gezin


  ‘De Focus’     


Speltherapie De Focus’ ( kind vanaf 6 j. of jongere tot 17 j.)

Individuele psychotherapie ( kind of jongere) en/of Gezinstherapie (ouders met kind/ jongere)

Welke zorgen?
– Diagnose.
– hechtingsproblematiek
– Faalangst, onzekerheid,
– sociale zorgen,
– verwerking van ingrijpende gebeurtenissen of trauma (seksueel misbruik, verlies, rouw, echtscheiding, …)
– laag zelfbeeld
– identiteitsproblemen
– negatief gedrag
– pesten of gepest worden
– eenzaamheid
– verstoorde ouder-kind relaties (in eigen gezin, nieuw samengesteld gezin, pleeg- of adoptiegezin)
– problemen in de omgang met andere kinderen of jongeren, gedragsproblemen, …
-…

Kinderen: volwassenen hebben geleerd om te praten over hun problemen. Bij kinderen ligt dit anders. Via spel tonen zij wat hen bezighoudt. Bij spel hoort speelgoed. Via spel krijgt het kind een kanaal om zijn/haar emoties te uiten. Het doel hierbij is ondersteunend te werken en een nieuw positief verhaal te schrijven. 

Jongeren zijn soms zoekend naar wie ze zijn, naar wie die andere is. Emoties kunnen soms heel hevig zijn.  Samen gaan we op zoek naar wat de jongere bezighoudt. Wat haar/zijn gedachten zijn. Wat haar/zijn mogelijkheden zijn? Wat heeft hij/zij nodig? Wat verlangt hij/zij? Komen tot zelfsturing en wat haalbaar is.
We leggen het accent niet op de zorgen maar kijken welke vaardigheid de jongere nodig heeft om vooruit te geraken?

Ouderbegeleiding: Ouders hebben steeds goeie bedoelingen maar zelfs vanuit die goeie bedoelingen toch niet tot de juiste ingrediënten. Soms lukt het niet om: grenzen te stellen, gehoor te krijgen bij uw kind, …. Ouders spreken over hun ervaringen, hun perceptie. Mogelijkheden van ouder en kind worden bekeken en afgestemd. 

Verloop therapie?

  • Intake
  • Beleving met het kind/de jongere:
  • Oudergesprek:

Hoe?

Wekelijks of tweewekelijks spreken we af met het kind/de jongere.

leidraad: Kids’ Skills en Mission Possible

 

voor het kind en voor de jongere

Samenwerking:
Indien men wenst, wordt er ook samen overlegt met scholen, externen en andere. Dit in samenspraak met jullie.